chawdron ایران پلاسکو بازنشستگی اخبار اجتماعی

chawdron: ایران پلاسکو بازنشستگی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی عکس + مجازات فوت جهت شکارچی زنان پایتخت کشور عزیزمان ایران

حکم اعدام مردی که با همدستی همسر موقت خود، بعد از ربودن مسافران زن، اموالشان را دزدیده و دو نفرشان را مورد آزار و اذیت قرارداده بود، تائید شد.

عکس + مجازات فوت جهت شکارچی زنان پایتخت کشور عزیزمان ایران

مجازات فوت جهت شکارچی زنان پایتخت کشور عزیزمان ایران +عکس

عبارات مهم : ایران

حکم اعدام مردی که با همدستی همسر موقت خود، بعد از ربودن مسافران زن، اموالشان را دزدیده و دو نفرشان را مورد آزار و اذیت قرارداده بود، تائید شد.

به گزارش جام جم، پیگیری به این پرونده از اوایل خرداد سال 94 و همزمان با شکایت زنی مقیم استرالیا که در دام یک زن سارق و مردی آزارگر گرفتار شده است بود، در پلیس آگاهی غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به جریان افتاد.

شاکی به افسر تحقیق گفت: من مقیم استرالیا هستم و جهت دیدن یکی از اقوامم به شهریار آمده بودم. روز اتفاق جهت خرید از منزل آنها خارج شدم و در خیابان منتظر تاکسی بودم که خودروی پرایدی مقابلم توقف کرد. زن جوانی هم در ماشین نشسته بود. من به گمان این که آن زن مسافر است به راننده اعتمادکرده و سوار شدم .

عکس + مجازات فوت جهت شکارچی زنان پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی افزود: در میانه راه راننده ناگهان عوض کردن مسیر داد. زمانی که به او اعتراض کردم بهانه آورد و توجهی نکرد. در ادامه سرنشین زن، چاقویی را به سمتم گرفت و مرا به فوت ترساندن کرد. او به زور از من خواست هر چه اموال همراهم است به وی بدهم. هر چه به آنها التماس کردم که رهایم کنند؛ توجهی نکردند. بشدت کتکم زدند و به زور پول، گوشی و طلاهایم را گرفتند.

بعد مرد راننده به زور مرا از ماشین پیاده کرد و در بیابان برابر چشم زنی که همدستش بود، مورد آزار و اذیت قرار داد. بعد هم دو نفری مرا داخل ماشین انداختند و بعداز طی مسافتی، از ماشین بیرون انداختند. بیهوش کنار بزرگراه افتاده بودم که راننده عبوری با دیدن من دلش به حالم سوخت و مرا به مرکز درمانی رساند و پلیس را در جریان ماجرا قرار داد.

حکم اعدام مردی که با همدستی همسر موقت خود، بعد از ربودن مسافران زن، اموالشان را دزدیده و دو نفرشان را مورد آزار و اذیت قرارداده بود، تائید شد.

همزمان با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات پلیسی جهت یافتن متهمان فراری شروع شد. این درحالی بود که تصویرهای صورت نگاری شده است از زن سارق و مرد آزارگر و مشخصات خودروی آنها در اختیار گشت های انتظامی قرار داده شد تا به محض مشاهده متهمان، آنها را بازداشت کنند.

این در حالی بود که 19 زن و دختر دیگر نیز با حضوردر پلیس آگاهی شکایت هایی را از سارقانی مسافربر مطرح کردند. تحقیقات از شاکیان نشان می داد یک نفر از آنها علاوه بر آن که اموالش دزدی شده، مورد آزار و اذیت هم قرار گرفته است.

با تحقیق از این افراد معلوم شد آنها نیز در دام همان دو متهمی گرفتار شده است اند که پلیس در تعقیبشان هست. در ادامه جست وجوهای پلیسی ماموران رد مرد آزارگر را در وحیدیه شهریار به دست آوردند. این محل را زیر نظر گرفتند و آخر متهم فراری را در حالی که سوار خودروی پراید سرقتی بود شناسایی کردند. با توقف ماشین متهم بازداشت شد.

عکس + مجازات فوت جهت شکارچی زنان پایتخت کشور عزیزمان ایران

مسعود که یک متهم سابقه دار بود، با انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی اعتراف کرد، ابتدا با همدستی همسر موقت خود، طعمه ها را سوار کرده و اموالشان را می دزدیده هست. یک ماه قبل همدستش در شهر دیگری دستگیر شده است و به زندان افتاده و او به تنهایی به جرایمش ادامه داده که در جریان این دزدی ها نیز دو زن را مورد آزارو اذیت قرارداده هست. با اعتراف وی، همدستش هم در زندان شناسایی شد و با انتقال به پلیس آگاهی به همدستی با مسعود اعترف کرد.

متهمان روانه زندان شدند و پرونده آنها مدتی بعد با صدور جلب به دادرسی به شعبه 17 دادگاه کیفری در غرب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی موسوی ارسال شد. متهمان در دادگاه محاکمه شدند و زن جوان به 15 سال حبس و مرد آزارگر به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام مردی که با همدستی همسر موقت خود، بعد از ربودن مسافران زن، اموالشان را دزدیده و دو نفرشان را مورد آزار و اذیت قرارداده بود، تائید شد.

با اعتراض متهمان، پرونده آنها به دیوان عالی کشور ارسال شد که چند روز پیش حکم صادره به تائید قضات دیوان عالی کشور رسید بنابراین با ارسال پرونده به اجرای احکام دادگستری شهریار، شمارش معکوس جهت اجرای حکم اعدام آزارگر مسافربر شروع شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | پرونده | راننده | در ماشین | پلیس آگاهی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs