chawdron ایران پلاسکو بازنشستگی اخبار اجتماعی

chawdron: ایران پلاسکو بازنشستگی اخبار اجتماعی

تصویر العمل شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به حواشی انتصاباتش

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که به حرف‌های خود در مورد سهم ۳۰ درصدی زنان و جوانان از سطوح متفاوت مدیریتی در شهرداری تاکید می‌کند. ..

ادامه مطلب

عکس + مجازات فوت جهت شکارچی زنان پایتخت کشور عزیزمان ایران

حکم اعدام مردی که با همدستی همسر موقت خود، بعد از ربودن مسافران زن، اموالشان را دزدیده و دو نفرشان را مورد آزار و اذیت قرارداده بود، تائید شد. مج..

ادامه مطلب

بازنشستگی پیش از موعد و برکناری آتش‌نشانان معترض پلاسکو

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از بازنشستگی پیش از موعد و برکناری آتش‌نشانان معترض پلاسکو خبر داد. بازنشستگی پیش از موعد و برکناری آتش نش..

ادامه مطلب